دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 616-992 
12. ارائه الگوی مناسب استقرار مدیریت دانش

صفحه 754-763

10.22118/edc.2020.223116.1287

صابر قربانی؛ جعفر بیک زاد؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ نادر بهلولی


14. طراحی ابزارهای سنجش طرح درس ترمی، اسلایدهای پاورپوینت و سؤالات آزمون جهت ارزشیابی مدرسان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صفحه 774-785

10.22118/edc.2020.212821.1233

اکبر بابائی حیدرآبادی؛ کاوه اسلامی؛ مرضیه عربان؛ هاشم محمدیان؛ ناصر حاتم زاده؛ آرش سلحشوری؛ احمد فخری؛ مهرنوش جاسم زاده؛ نسرین شمس جاوی؛ آسیه کتانباف نصب؛ شیرین عباس پور


20. ارائه مدل توسعه کیفی دانشگاه های دولتی شهر تهران مبتنی بر رویکرد دانشگاه تراز جهانی

صفحه 852-865

10.22118/edc.2020.229259.1341

سمیه نصیرزاده؛ سعید غیاثی ندوشن؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ امیرهوشنگ حیدری