دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 262-530 (فصلنامه پاییز 99) 
11. طراحی مدل بهینه موک در دانشگاه پیام نور

صفحه 386-397

10.22118/edc.2020.218410.1265

سیده معصومه ناصر شیخ الاسلامی؛ نازیلا خطیب زنجانی


23. الگوی صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی (مطالعه موردی دانشگاه جامع علمی- کاربردی)

صفحه 543-553

10.22118/edc.2020.240676.1461

فاطمه امانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بابک نصیری قرقانی؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح