دوره و شماره: دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 1-120 (ویژه نامه 99) 
5. بررسی جذابیت های عضویت درشبکه های اجتماعی آنلاین برای دانش آموزان

صفحه 48-65

ایرج صادقی نسب؛ نجلا حریری؛ منیر نوبهار؛ فهیمه باب الحواجی


8. ساخت و اعتباریابی سیاهه ادراک ایمان فردی شده

صفحه 91-101

احسان محب؛ طیبه شریفی؛ غلامحسین عبادی؛ غلامحسین مکتبی


12. ارائه الگوی ارتقای صلاحیت های حرفه ای برای معاونین پرورشی مدارس متوسطه استان بوشهر

صفحه 143-153

بهروز قاسمی؛ علی اکبر خسروی؛ حمیده رشادت جو؛ عباس خورشیدی؛ فتاح ناظم


15. ارائه مدل رهبری عملکرد در وزارت آموزش و پرورش

صفحه 184-199

الهه حسن پور؛ محمد نقی ایمانی؛ معصومه اولادیان