دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 271-416 (فصلنامه زمستان98) 
11. بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی

صفحه 395-405

10.22118/edc.2019.210350.1207

زهرا توانگر مروستی؛ محمدعلی محمدی فر؛ علی اکبر امین بیدختی


12. ارایه مدلی جهت ارتقای انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی

صفحه 406-416

10.22118/edc.2019.210461.1211

رضا فتح الله زاده؛ نادر قلی قورچیان؛ مهدی باقری؛ پریوش جعفری


13. طراحی ابزار ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید مبتنی بر فیلم تهیه شده از کلاس درس

صفحه 417-425

10.22118/edc.2020.206539.1178

اکبر بابائی حیدرآبادی؛ کاوه اسلامی؛ مرضیه عربان؛ هاشم محمدیان؛ ناصر حاتم زاده؛ آرش سلحشوری؛ احمد فخری؛ مهرنوش جاسم زاده؛ نسرین شمس جاوی؛ آسیه کتان باف نصب؛ شیرین عباس پور