دوره و شماره: دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397 

مقاله پژوهشی

1. بسترهای مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در راستای ارتقای سلامت جامعه

صفحه 1-13

تورج حسنی راد؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا اراسته؛ حسین عباسیان


7. اثربخشی آموزش مهارت مطالعه (SQ4R) بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی

صفحه 78-86

علی اشرف نورمحمدی؛ غلامحسین انتصارفومنی؛ مسعود حجازی؛ ذکرالله مروتی


10. طراحی مدل دانشگاه ارزش‌بنیان در وزارت علوم کشور

صفحه 109-120

ایوب گراوند؛ بیژن عبدالهی؛ اکبر حسن پور؛ سلطانعلی شهریاری