دوره و شماره: دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396 
7. ارائه مدل هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

صفحه 68-73

مهین کیخانژاد؛ سعید صفاریان همدانی؛ فرشیده ضامنی


8. ارائه مدل اخلاق حرفه ای در مؤسسات آموزش عالی استان مازندران

صفحه 74-80

عاتکه گرزین متاعی؛ مریم تقوایی یزدی؛ کیومرث نیاز آذری


11. راهکارهای توسعه امر به معروف و نهی از منکر در آموزش دانش آموزان

صفحه 94-101

علی مردانی؛ سید محمدرضا آیتی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


18. تدوین مدل ساختاری متغیرهای تحصیلی دانش آموزان استعداد های درخشان

صفحه 142-148

حشمت اله قهرمان لو؛ سید حمید آتش پور؛ مژگان عارفی