دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1396 
2. نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

صفحه 251-259

رضوان رجب زاده؛ رضا گنجی؛ نگین جباری؛ حسن سعادتی؛ سید محمد علوی نیا؛ محمد رضا جلیلوند؛ سید محمد اسماعیل حسینی؛ فاطمه ولیان پور؛ سید حمید حسینی


مقاله پژوهشی

5. شناسایی مؤلفه‌های یک پایان‌نامه هدفمند در دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

صفحه 284-299

عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا؛ عباس نقی زاده باقی؛ مژگان خان بابازاده قدیم


7. بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی:1392

صفحه 310-318

سید حمید حسینی؛ رضوان رجب زاده؛ محمد احمدپور؛ مجتبی احمدی؛ سید مرتضی موسوی جاجرمی؛ مهدی طرسکی


مقاله پژوهشی

8. ارزیابی برنامه آموزشی کوتاه مدت کنترل عفونت سوختگی

صفحه 319-324

فاطمه احمدی؛ روح انگیز نشیبی؛ سارا ابوالقاسمی