دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح درس بر اساس مدل تضمین آموزش

صفحه 143-149

طاهره رمضانی؛ زهرا دشتی؛ سیامک محبی؛ غلامرضا شریفی راد


3. تأثیر بکارگیری مدل همکارآموزش بالینی بر یادگیری شناختی و مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری

صفحه 159-165

لیلا فخارزاده؛ سیده جمیله حسینی؛ ندا اکبری نساجی؛ صبریه خزنی؛ محمد حسین حقیقی زاده


6. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات (مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

صفحه 184-191

مهدی منظری حصار؛ مریم زارع حسینی؛ محبوبه اسدی؛ بهناز سمیعی دلویی؛ اسماعیل زمانی بیدختی


8. بررسی سطوح نیاز و انتظار از شغل در بین دانشجویان کاردرمانی دانشگاه های شهر تهران

صفحه 198-205

نرگس قمری؛ سیدعلی حسینی؛ فرزانه یزدانی؛ انور لطفی؛ فاطمه قمری؛ محبوبه قمری


10. رابطه بین هوش معنوی با میزان اضطراب و کیفیت زندگی دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران رابطه هوش معنوی با میزان اضطراب و کیفیت زندگی

صفحه 208-216

محمد جواد محمدی؛ محمد صاحب الزمانی؛ فاطمه سراجیان؛ علی اکبر آقایی نژاد؛ سید محمد علوی؛ سحر گراوندی؛ مریم مسعودزادگان؛ علی محمدی ولدانی


12. بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و جرأت ورزی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

صفحه 226-233

ندا ملک پور؛ مهسا سلیمانی؛ غلامرضا طالبی؛ عزیزرضا قاسم زاده