دوره و شماره: دوره 7، Supplement، تابستان 1395 
7. اثربخشی بازی درمانی بر کلاهش علائم اختلال بیش فعالی و کمبود توجه کودکان دبستانی

صفحه 53-58

یاسمن قربانی؛ غلامرضا طالبی؛ بهارک جهاندار؛ منصوره ربانی زاده


10. اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان

صفحه 74-81

رضا منصوری؛ مرجان آل بهبهانی؛ زهره اسمعیلی؛ فرزانه امجدیان


11. اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

صفحه 82-87

دری قناد طوسی؛ نادیا مدنی پور؛ عزیزرضا قاسم زاده؛ محمد اسدی