دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1395 

3. طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی تعیین سن بارداری

صفحه 22-27

رویا وطن خواه؛ سهیل سیفی راد؛ عصمت دلیریان مقدم؛ شیوا یارمحمدی؛ محمدرضا وطن خواه


مقاله پژوهشی

7. بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی

صفحه 57-63

مهدی سیاح برگرد؛ علیرضا اولی پور؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ سیده فاطمه معاشی؛ احمد حیدری


10. موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

صفحه 84-93

محمد صالحی؛ پرویز سعیدی؛ نگین جباری؛ مریم کاظمی ملک محمودی؛ شیما کاظمی ملک محمودی


11. بررسی نقش میانجی گر طرح واره های هیجانی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و سوگیری توجه

صفحه 94-106

سیدمحمد شاهورانی؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ محمدعلی گودرزی؛ محبوبه ثابت ایمانی


مقاله پژوهشی

14. نامه به سردبیر: تلفن همراه: ابزاری مؤثر در ارتباط یا آموزش درس آناتومی؟

صفحه 124-125

وحید بیاتی؛ لیلا رهبان؛ مهدیه بیاتی؛ الب ارسلان منظمی؛ محمد شفیعی؛ البرز جفایی سوق