دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391 (تابستان و پاییز91) 

مقاله پژوهشی

3. بررسی رابطه‌ی ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

صفحه 18-29

داود حیاتی؛ عبدالحسین عگبهی؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ محسن عزیزی ابرقویی


6. بررسی معیارهای انتخاب موضوع پایان‌نامه و استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پزشکی

صفحه 49-57

حجت درخشان فر؛ علی شهرامی؛ حمید رضا حاتم آبادی؛ افشین امینی؛ عیسی شریفی