دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدل آینده پژوهی براساس سبک رهبری تحول‌گرا با رویکرد توسعه دانشگاه‌های کارآفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1399

10.22118/edc.2021.261938.1646

سمیه علیمحمدی معدنویی؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی