تعداد مقالات: 473
1. کنفرانس های موربیدیتی و مورتالیتی راه کاری اثربخش در بازآموزی گروه پزشکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

آرزو فرج پور؛ محمدعلی رئیس السادات؛ حمیدرضا ارشدی؛ محمدعلی رئیس السادات؛ مجتبی مشاک؛ مسعود عیسی پور؛ ناصر سنجرموسوی؛ سارا جلالی جیوان


3. مروری بر آموزش به روش نقشه کشی مفهومی و مهارت های تفکر انتقادی درآموزش پرستاری

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9

محسن ادیب حاج باقری؛ حمیدرضا صادقی گندمانی


6. بسترهای مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در راستای ارتقای سلامت جامعه

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 1-13

تورج حسنی راد؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا اراسته؛ حسین عباسیان


7. بررسی مشکلات مربیان پرستاری با سابقه بیش از 5 سال در آموزش بالینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-11

10.22118/edc.2019.89143

لیلا ترشیزی؛ اعظم حسین نژاد؛ طاهره قلی پور؛ ایمان شریفی کیا


9. ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

اکبر علی اصغر زاده؛ زهرا میدانی؛ حمید رضا گیلاسی؛ محمد رضا ملکی؛ مریم نزادی نیاسر


10. اثربخشی مشاوره ی انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-9

مریم سعادت؛ پگاه کریمی مفرد؛ عزیزرضا قاسم زاده


13. مقایسه‌ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-11

عبدالحسین شکورنیا؛ پوراندخت اسدالهی؛ حسین الهام پور؛ علی خدادادی


14. بررسی مقایسه‌ای نمرة ارزشیابی اساتید موافق و مخالف با اهمیت و کاربرد ارزشیابی های دانشجویی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-8

عبدالحسین شکورنیا؛ محمد فکور؛ طاهره مریم طاهرزاده،؛ مهری غفوریان بروجردنیا


15. بررسی مقایسه ای نمره خودارزیابی اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ارزیابی دانشجویان از آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-9

عبدالحسین شکورنیا؛ محمد فکور؛ حسین الهام پور؛ مریم طاهر زاده؛ فرحناز چعب


16. آموزش طرح تحول نظام سلامت در دولت یازدهم به پزشکان، پرستاران و مردم

دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398، صفحه 1-10

10.22118/edc.2019.91017

نصرت الله همتی؛ حسین تفضلی؛ محمدعلی خسروی؛ حمید پیشگاه هادیان


18. بررسی تحلیلی شاخص های کمی آزمون های چند گزینه ای گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 72-83

عبدالحسین شکورنیا؛ مهری غفوریان بروجردنیا؛ علی خدادادی؛ عطاء الله غدیری؛ افشین آماری


19. تحلیل انتقادی سیستم ارزشیابی استاد توسط دانشجویان (مروری نظامند)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 82-96

10.22118/edc.2019.90956

احمد کیخا؛ عبدالحسین شکورنیا


21. بررسی تأثیر آموزش بر کاهش میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی توسط دانشجویان در بیمارستان های آموزشی اهواز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 92-98

عبدالحمید بهروزی؛ مسلم پیر کی؛ پوران ایتی؛ مریم فلاحی


23. بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح درس بر اساس مدل تضمین آموزش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-149

طاهره رمضانی؛ زهرا دشتی؛ سیامک محبی؛ غلامرضا شریفی راد


25. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-163

10.22118/edc.2019.93661

منصور رنجبر؛ پژمان محمدعلیزاده؛ فروزان صادقی محلی؛ مهران رضوی پور؛ علی یاسری؛ فتانه عمویی