تعداد مقالات: 382
3. کنفرانس های موربیدیتی و مورتالیتی راه کاری اثربخش در بازآموزی گروه پزشکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

آرزو فرج پور؛ محمدعلی رئیس السادات؛ حمیدرضا ارشدی؛ محمدعلی رئیس السادات؛ مجتبی مشاک؛ مسعود عیسی پور؛ ناصر سنجرموسوی؛ سارا جلالی جیوان


4. بررسی تأثیر آموزش بر کاهش میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی توسط دانشجویان در بیمارستان های آموزشی اهواز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 92-98

عبدالحمید بهروزی؛ مسلم پیر کی؛ پوران ایتی؛ مریم فلاحی


6. بررسی و تحلیل چالش های آموزش پرستاری در عرصه ی بالین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 277-284

حسین کمیلی ثانی؛ اشرف السادات حکیم؛ مریم سهرابی خواه؛ فرانک جعفری جعفری؛ محمد حسین حقیقی زاده


10. کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده ی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 275-285

نیشتمان ابراهیمی؛ فرزاد فرجی خیاوی؛ شاهین گوهرپی؛ محمد حسین حقیقی زاده


11. مروری بر آموزش به روش نقشه کشی مفهومی و مهارت های تفکر انتقادی درآموزش پرستاری

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-9

محسن ادیب حاج باقری؛ حمیدرضا صادقی گندمانی


13. بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد طرح درس بر اساس مدل تضمین آموزش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-149

طاهره رمضانی؛ زهرا دشتی؛ سیامک محبی؛ غلامرضا شریفی راد


14. آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 243-250

سید عابدین حسینی آهنگری؛ ثریا ضیائی؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک


17. بررسی تحلیلی شاخص های کمی آزمون های چند گزینه ای گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 72-83

عبدالحسین شکورنیا؛ مهری غفوریان بروجردنیا؛ علی خدادادی؛ عطاء الله غدیری؛ افشین آماری


20. بسترهای مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در راستای ارتقای سلامت جامعه

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 1-13

تورج حسنی راد؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا اراسته؛ حسین عباسیان


21. بررسی مشکلات مربیان پرستاری با سابقه بیش از 5 سال در آموزش بالینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-11

لیلا ترشیزی؛ اعظم حسین نژاد؛ طاهره قلی پور؛ ایمان شریفی کیا


24. ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

اکبر علی اصغر زاده؛ زهرا میدانی؛ حمید رضا گیلاسی؛ محمد رضا ملکی؛ مریم نزادی نیاسر


25. اثربخشی مشاوره ی انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-9

مریم سعادت؛ پگاه کریمی مفرد؛ عزیزرضا قاسم زاده