کلیدواژه‌ها = فلسفه
تعداد مقالات: 1
1. مدل نوآوری دانش‌محور؛ فلسفه، چشم‌اندار و اهداف

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 144-153

مرتضی ولی اله پور موزیرجی؛ عبدالله علی‌اسماعیلی؛ بابک حسین‌زاده