کلیدواژه‌ها = دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
تعداد مقالات: 2
2. کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده ی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 275-285

نیشتمان ابراهیمی؛ فرزاد فرجی خیاوی؛ شاهین گوهرپی؛ محمد حسین حقیقی زاده