کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 13
1. تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری و بار شناختی در درس زیست شناسی

دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 167-183

10.22118/edc.2019.197513.1125

فرزانه غریبی؛ فائزه ناطقی؛ سعید موسوی پور؛ محمد سیفی


3. تأثیر بکارگیری مدل همکارآموزش بالینی بر یادگیری شناختی و مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 159-165

لیلا فخارزاده؛ سیده جمیله حسینی؛ ندا اکبری نساجی؛ صبریه خزنی؛ محمد حسین حقیقی زاده


5. بررسی عوامل ارتقای آموزش درس آناتومی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 170-179

پگاه پناهی؛ مهدیه بیاتی؛ وحید بیاتی؛ فاطمه تیرکش


6. بررسی ادراک دانشجویان پرستاری از محیط آموزشی یادگیری بااستفاده از مدل DREEM در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 194-203

آرزو فرج پور؛ محمد سرافراز یزدی؛ مهران همام؛ محمد علی رئیس السادات؛ سمانه سروقد مقدم


7. بررسی نگرش دانشجویان نسبت به درس آمار زیستی و استفاده از تکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 347-355

ملیحه سعید فیروزآبادی؛ حامد تابش؛ سیدمحسن هاشمی؛ آزاده ساکی


8. بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش تلفیقی: یک مطالعه ی اقدام پژوهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 304-312

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی؛ وحید سعادتمند؛ رسول اسلامی اکبر


12. مقایسه ی تأثیر تدریس به شیوه ی سخنرانی و تدریس مشارکتی با استفاده از پازل بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان پرستاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 214-223

مریم حقیقت؛ فهیمه ثابتی؛ نوراله طاهری؛ محمد حسین حقیقی‏زاده