کلیدواژه‌ها = اثربخشی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثربخشی آموزش‌های بالندگی حرفه ای در عملکرد شغلی بر اساس الگوی CIPP

دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398، صفحه 79-89

سیده مهسا موسوی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ سید محمد میرکمالی


3. بعد شناسی اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی: درونی، بیرونی و نهادی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 10-21

جعفر ترک زاده؛ فهیمه کشاورزی