کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 10
2. ارزیابی تدریس ایمنی شناسی به روش کلاس معکوس از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 197-208

10.22118/edc.2019.93680

حسن نامدار احمدآباد؛ سارا یوسفی طبری؛ سید حمید حسینی


5. ارزیابی دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده ی شرق گیلان در خصوص وضعیت آموزش بالینی

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 76-85

رویا منصورقناعی؛ کوکب بابایی؛ زهرا عطرکارروشن


6. ارزیابی اولویت های تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان مقاطع تکمیلی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 282-288

سعید شیرعلی؛ الهه خدادادی؛ علیرضا اکرامی؛ احمد چنانی


7. دیدگاه فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد کیفیت دورة 7 سالۀ آموزش پزشکی عمومی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 240-246

میترا امینی؛ شیرین قنواتی؛ محمد مهدی ثاقب؛ جواد کجوری؛ محمدرضا دهقانی؛ پریسا نبیئی؛ هاجر شیعه؛ زهرا صفاری؛ سارا ریواز


9. ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM در دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-11

اکبر علی اصغر زاده؛ زهرا میدانی؛ حمید رضا گیلاسی؛ محمد رضا ملکی؛ مریم نزادی نیاسر