کلیدواژه‌ها = اهواز
تعداد مقالات: 9
1. بررسی آگاهی دانشجویان رشته‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از حقوق بیمار در سال 1396

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 698-705

10.22118/edc.2020.221390.1277

امین ترابی پور؛ حدیث ملکیان؛ طاهره بهمنی؛ زهرا رهسپار؛ احمد طهماسبی قرابی


2. تأثیر تدوین برنامه استراتژیک بر کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 283-295

حسین رضائی؛ محمد جعفر شاطرزاده یزدی؛ نگین مرادی؛ مجید روانبخش؛ غلامحسین نساج؛ شاهین گوهرپی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ آرش بیات؛ محمد خیاط زاده ماهانی؛ مجتبی توکلی؛ درسا حامدی؛ شیدا جوادی پور؛ میمنت اکبری؛ حسین نگهبان؛ علی محمد مصدق راد؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ مهدی تهمتن؛ مجتبی کارگر؛ یونس قاسم پور


5. وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 120-128

عفت جهانبانی؛ منیره داودی؛ زهرا لطفی زاده؛ مرتضی عرب زوزنی


8. ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-79

علی خدادادی؛ مجتبی اورکی کوه شور؛ عبدالحسین شکورنیا؛ مهری غفوریان بروجردنیا؛ عطااالله غدیری؛ محمدعلی عصاره زادگان


9. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی خود در سال 1388

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-25

اصلان نظری؛ امین ترابی پور؛ علی جوانی؛ هاله موسوی اصفهانی؛ حامد نظری