کلیدواژه‌ها = پرستار
تعداد مقالات: 3
1. ضرورت پایه ریزی شاخه ی پرستاری قانونی در سرفصل آموزش عالی پرستاری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 146-154

منصور غفوری فرد؛ هادی حسنخانی


2. بررسی مهارت تفکر انتقادی و مؤلفه های آن در دانشجویان پرستاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 268-274

سارا شهبازی؛ محمد حیدری؛ مجتبی باقری؛ مهدی پور نظری


3. عوامل مؤثر بر انگیزش پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر بجنورد جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 114-121

مهدی حارث ابادی؛ احمد صادقی؛ زهره عباسی؛ سید حمید حسینی