کلیدواژه‌ها = اهداف
تعداد مقالات: 2
1. مدل نوآوری دانش‌محور؛ فلسفه، چشم‌اندار و اهداف

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 144-153

مرتضی ولی اله پور موزیرجی؛ عبدالله علی‌اسماعیلی؛ بابک حسین‌زاده


2. دیدگاه دانشجویان پزشکی نسبت به اهداف و محتوای "درس ایمنی شناسی" در دوره ی پزشکی عمومی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 162-169

مهری غفوریان بروجردنیا؛ عبدالحسین شکورنیا؛ فاطمه السادات امینی؛ حسین الهام پور