کلیدواژه‌ها = خلاقیت
تعداد مقالات: 6
1. پیش بینی خلاقیت دانش آموزان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای یادگیری

دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398، صفحه 102-113

10.22118/edc.2019.92597

ابراهیم دهقان زاده؛ بهرنگ اسماعیلی شاد


2. رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 229-242

زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ سید داود محمدی


5. تأثیر آموزش به کمک رایانه بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان )رشته ی روانشناسی(

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 339-346

لادن مرادنژاد؛ فرشید خسروپور؛ فروزان رفیعی