کلیدواژه‌ها = دیدگاه دانشجویان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی های یک استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 284-294

10.22118/edc.2019.203353.1162

فرخنده حیاتی؛ فرزانه حیاتی؛ سمانه نعیمی


2. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد ارتباطی دانشجو- بیمار در بخش اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 271-282

10.22118/edc.2019.192613.1103

راضیه رنجبرها؛ زهرا اخلاقی؛ حمید یزدانی نژاد؛ مریم دستورپور؛ سارا آدرویشی


3. بررسی راهکارهای کاهش غیبت، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 39-47

معصومه دل آرام؛ فریبا آصفی؛ سهند شمس