کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 28
2. شناسایی مؤلفه‌های مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده گرایی

دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 115-127

10.22118/edc.2020.214234.1237

محمد رضایی؛ امینه احمدی؛ مهدی باقری


3. اثربخشی کاربرد رایانه در آموزش و موانع آن

دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398، صفحه 114-124

10.22118/edc.2019.92556

سمانه واررث وزیریان؛ منصور نعمان اف


4. تأثیر تدوین برنامه استراتژیک بر کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 283-295

حسین رضائی؛ محمد جعفر شاطرزاده یزدی؛ نگین مرادی؛ مجید روانبخش؛ غلامحسین نساج؛ شاهین گوهرپی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ آرش بیات؛ محمد خیاط زاده ماهانی؛ مجتبی توکلی؛ درسا حامدی؛ شیدا جوادی پور؛ میمنت اکبری؛ حسین نگهبان؛ علی محمد مصدق راد؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ مهدی تهمتن؛ مجتبی کارگر؛ یونس قاسم پور


7. نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 251-259

رضوان رجب زاده؛ رضا گنجی؛ نگین جباری؛ حسن سعادتی؛ سید محمد علوی نیا؛ محمد رضا جلیلوند؛ سید محمد اسماعیل حسینی؛ فاطمه ولیان پور؛ سید حمید حسینی


8. اخلاق در آموزش عالی با تکیه برنگره های اسلامی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 207-215

مینا شمخی؛ نانسی ساکی


9. ضرورت تعریف واحد آموزشی "اخذ رضایت آگاهانه از منظر حقوقی" برای دانشجویان پزشکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 234-342

علیرضا محمد بیکی خورتابی؛ سیده معصومه میر معصوم نژاد


10. راهکارهای توسعه امر به معروف و نهی از منکر در آموزش دانش آموزان

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 94-101

علی مردانی؛ سید محمدرضا آیتی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


11. نگرش دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دربارة نحوة آموزش و به کارگیری مهارت های ارتباط با بیمار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 298-306

راضیه باقرزاده؛ حکیمه واحدپرست؛ فرحناز کمالی؛ طیبه غریبی؛ لیلا دهقانی


12. ارزیابی روش آموزش نمایش و تحلیل عملکرد پزشک در برخورد با بیمار در آموزش اخلاق حرفه ای به کارورزان پزشکی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 225-230

شیده عصار؛ حبیب حی بر؛ مهدی بیژن زاده؛ حامد تابش


13. آگاهی دانشجویان و دستیاران پزشکی از ضرورت دریافت رضایت نامه ی آگاهانه از بیماران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 222-224

علی بناگذار محمدی؛ مریم زارع نهندی


14. نامه به سردبیر: تلفن همراه: ابزاری مؤثر در ارتباط یا آموزش درس آناتومی؟

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 124-125

وحید بیاتی؛ لیلا رهبان؛ مهدیه بیاتی؛ الب ارسلان منظمی؛ محمد شفیعی؛ البرز جفایی سوق


15. رضایت دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 356-363

وحید پاک پور؛ ندا مهرداد؛ صدیقه سلیمی؛ معصومه مقدم


16. نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 285-293

نرگس میلح؛ نرگس میلح؛ کامبیز عباچی زاده


17. عوامل مؤثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 294-303

ویدا سپاهی؛ ویدا سپاهی؛ احمد خشای؛ رضا پورمیرزا کلهری؛ پروین رستمی


18. تأثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 245-252

سید حمید حسینی؛ هاشم حشمتی؛ حسین جاجرمی؛ رضوان رجب زاده؛ زهرا مرزی؛ کوروش ارزمانی؛ هاشم حشمتی


19. بررسی تأثیر آموزش بر کاهش میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی توسط دانشجویان در بیمارستان های آموزشی اهواز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 92-98

عبدالحمید بهروزی؛ مسلم پیر کی؛ پوران ایتی؛ مریم فلاحی


23. تأثیر آموزش احیای قلبی_ریوی در گروه های همتا بر آگاهی دانشجویان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 230-237

زهرا عابدینی؛ هدی احمری طهران؛ محمد رضا یگانه خواه؛ مرضیه رئیسی