کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 4
1. اضطراب امتحان و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 251-261

10.22118/edc.2020.206007.1172

فرهاد ادهمی مقدم؛ فاطمه مرآتی؛ سمیه قمیها؛ مهراندخت نکاوند؛ محمد صاحب الزمانی


4. اثربخشی مشاوره ی انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-9

مریم سعادت؛ پگاه کریمی مفرد؛ عزیزرضا قاسم زاده