کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. ارزشیابی تأثیر برگزاری کارگاه ایمنی بیمار بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری: چالش‌ها و راهکارها

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-103

10.22118/edc.2019.90844

عاطفه قنبری؛ فاطمه مؤدب؛ نازیلا جوادی؛ طوبی حسین زاده؛ ساقی موسوی؛ فاطمه براری


4. بررسی عملکرد و نظرات دانشجویان پرستاری در ارزشیابی فرآیند پرستاری به شیوه ی آسکی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 337-344

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ زهره سادات میرمقتدایی