کلیدواژه‌ها = انگیزه
تعداد مقالات: 8
1. نامه به سردبیر: تدبیری برای انگیزش

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 258-261

10.22118/edc.2019.211406.1223

سعیده منجزی؛ کاوه اسلامی؛ رضا ارجمند؛ ماندانا ایزدپناه؛ امید خیری


2. بررسی گرایش دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بابل به رشته های تحصیلی پرتوپزشکی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 166-173

غلامرضا عطایی؛ فرشته عادل مشهدسری


3. بررسی انگیزه های انتخاب رشتة تحصیلی در دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 256-263

مریم سیدمجیدی؛ جواد جودی چلان؛ ثریا خفری؛ ایمان جهانیان


4. تعیین عوامل مرتبط با انگیزة ادامه تحصیل در دانشجویان دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 231-239

فریده خسروی؛ مهری دلوریان زاده؛ حسین باقری؛ آیسا بهار؛ رحیم بهار گوگانی


6. برنامه های آموزش مداوم پزشکی: انگیزه ها و موانع حضور

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 288-293

امیرهوشنگ مهرپرور؛ محمدحسین داوری؛ مریم بهاء لو؛ مسعود میرزایی؛ مهرداد مستغاثی؛ مرجان چراغی؛ حسینعلی اسماعیلی


7. ارزیابی انگیزه ی پذیرش مسؤولیت مشاوره ی دانشجویی توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 165-171

اسمعیل اسکندری؛ سارا صاکی؛ الهام نصیری؛ محمدرضا صاکی؛ صلاح صاکی؛ شکوفه رئیسیان