کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل بهینه موک در دانشگاه پیام نور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 386-397

10.22118/edc.2020.218410.1265

سیده معصومه ناصر شیخ الاسلامی؛ نازیلا خطیب زنجانی


2. اثربخشی کاربرد رایانه در آموزش و موانع آن

دوره 10، ویژه نامه، تابستان 1398، صفحه 114-124

10.22118/edc.2019.92556

سمانه واررث وزیریان؛ منصور نعمان اف


3. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات (مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 184-191

مهدی منظری حصار؛ مریم زارع حسینی؛ محبوبه اسدی؛ بهناز سمیعی دلویی؛ اسماعیل زمانی بیدختی