کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 18
1. رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 229-242

زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ سید داود محمدی


2. شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری شهر آبادان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 391-398

زهرا گرجیان؛ فرخنده حیاتی؛ ناهید محمودی؛ کوروش زارع؛ مهدی سیاح برگرد؛ حدیثه منادی زیارت؛ مرجان شگفت فرد


3. اثربخشی آموزش استراتژی های فراشناختی(MCT) بر مشارکت در کلاس درس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 453-462

عزیزرضا قاسم زاده؛ غلام رضا ثناگوی محرر؛ سالم جعفری؛ علی قوام


5. تدوین مدل ساختاری متغیرهای تحصیلی دانش آموزان استعداد های درخشان

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 142-148

حشمت اله قهرمان لو؛ سید حمید آتش پور؛ مژگان عارفی


6. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی، نگرش به تحصیل، انگیزش پیشرفت و نگرش فناورانه دانش‌آموزان در کلاس‌های دارای فناوری

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 102-110

محمد تقی غلامی؛ هائیده صابری؛ حمزه گنجی؛ حسن پاشا شریفی


8. رابطه ی بین عدالت آموزشی با فرسودگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 298-306

اعظم حیدرزاده؛ مه لقا دهقان؛ پریسا شاه محمدی پور؛ زینب طاهری؛ منصوره عزیز زاده فروزی


9. اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش معنوی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان

دوره 7، Supplement، تابستان 1395، صفحه 74-81

رضا منصوری؛ مرجان آل بهبهانی؛ زهره اسمعیلی؛ فرزانه امجدیان


11. بررسی ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های شهر جیرفت در سال 1392

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-147

مصعب قادری؛ مرتضی نصیری؛ علی آئینه حیدری؛ محمد پاچنگ؛ سارا آدرویشی


12. ارزیابی انگیزه ی پذیرش مسؤولیت مشاوره ی دانشجویی توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 165-171

اسمعیل اسکندری؛ سارا صاکی؛ الهام نصیری؛ محمدرضا صاکی؛ صلاح صاکی؛ شکوفه رئیسیان


13. پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق تفاوت جنسیتی با توجه به نقش واسطه ای اشکال در تنظیم هیجانی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-44

علیرضا شریفی اردانی؛ داود حیاتی؛ علیرضا روحی


15. اثربخشی مشاوره ی انگیزشی نظام مند بر افزایش انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-9

مریم سعادت؛ پگاه کریمی مفرد؛ عزیزرضا قاسم زاده


16. پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی شخصیتی عزم با توجه به نقش میانجی گری جهت گیری هدف در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-63

علیرضا شریفی اردانی؛ محمد خیّر؛ داود حیاتی؛ احمد شریفی اردانی؛ جعفر رئیسی؛ علی رضا روحی