کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 5
2. فرصت ها و چالش های بین المللی شدن برنامه درسی در دانشگاه الزهرا

دوره 11، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 23-35

10.22118/edc.2019.200460.1141

زهرا کرمی؛ گلنار مهران؛ کوروش فتحی


4. تحلیل الگوی برنامه درسی غیرمتمرکز در کشورهای منتخب به منظور ارائه الگوی پیشنهادی برای آموزش ابتدایی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 110-119

زهره سعادتمند؛ محمد یاسین دادکانی؛ جهان بخش رحمانی


5. چالش‌های هوشمندسازی در دانشگاه مبتنی بر پنج عنصر برنامه درسی هدف، محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-109

علی مدد معصومی گازرخانی؛ عزت اله نادری؛ مریم سیف نراقی