کلیدواژه‌ها = کیفیت آموزش
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت برنامه های آموزشی دانشکده ی توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز از دیدگاه اعضای هیأت علمی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 275-285

نیشتمان ابراهیمی؛ فرزاد فرجی خیاوی؛ شاهین گوهرپی؛ محمد حسین حقیقی زاده


2. بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد عملکرد آموزشی اساتید

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 9-14

پروانه موسوی؛ فرخنده حیاتی؛ شهناز نجار؛ زیبا اورنگ؛ پوراندخت افشاری