کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی آموزش الکترونیک در بحران همه گیری کووید 19 و چشم انداز استفاده مکمل از آن در دوران پسا بحران از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 554-571

10.22118/edc.2020.246683.1518

حمید یزدانی نژاد؛ کاوه اسلامی؛ رضا ارجمند؛ نرگس شاکریان؛ نسترن ترک شیرازی؛ رضا ابوعلی؛ محسن برگ بیدوندی


2. واکاوی بسترهای ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا

دوره 11، ویژه نامه، تابستان 1399، صفحه 213-226

10.22118/edc.2020.226533.1308

عاطفه ساعدی؛ عباس عباس پور؛ مقصود فراستخواه؛ محمد رضا نیستانی؛ حسین عبداللهی


5. ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری مامایی منتخب ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-33

محسن ادیب حاج باقری؛ معصومه سادات موسوی؛ محمد سجاد لطفی؛ عفت امین الرعایایی