کلیدواژه‌ها = شادکامی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین مدل شادکامی بر اساس هوش معنوی و کیفیت روابط بین فردی با میانجی گری تاب آوری و شفقت به خود در دانشجویان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 616-630

10.22118/edc.2020.229545.1353

نرگس سلیمی نیا؛ سوزان امامی پور؛ ولی الله فرزاد؛ رویا کوچک انتظار


3. بررسی رابطه ی باورهای مذهبی و شادکامی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 332-338

مهدی سیاح برگرد؛ آیه کیانی؛ علیرضا اولی پور؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ احمد حیدری