کلیدواژه‌ها = هوش فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل هوش فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 68-73

مهین کیخانژاد؛ سعید صفاریان همدانی؛ فرشیده ضامنی