کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 12
1. اضطراب امتحان و تأثیر آن بر عملکرد دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 251-261

10.22118/edc.2020.206007.1172

فرهاد ادهمی مقدم؛ فاطمه مرآتی؛ سمیه قمیها؛ مهراندخت نکاوند؛ محمد صاحب الزمانی


7. پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان : نقش اضطراب در مهارت های سه گانه آموزش زبان انگلیسی(خواندن، شنیدن و نوشتن)

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 10-19

گلین مهدی نژاد گرجی؛ علی محمد رضایی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد علی محمدی فر


8. تدوین مدل ساختاری متغیرهای تحصیلی دانش آموزان استعداد های درخشان

دوره 8، ویژه نامه، بهار 1396، صفحه 142-148

حشمت اله قهرمان لو؛ سید حمید آتش پور؛ مژگان عارفی


9. اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، Supplement، تابستان 1395، صفحه 82-87

دری قناد طوسی؛ نادیا مدنی پور؛ عزیزرضا قاسم زاده؛ محمد اسدی


10. تأثیر آموزش به کمک رایانه بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان )رشته ی روانشناسی(

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 339-346

لادن مرادنژاد؛ فرشید خسروپور؛ فروزان رفیعی