کلیدواژه‌ها = سلامت روان
تعداد مقالات: 7
2. رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 229-242

زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ سید داود محمدی


4. بررسی رابطه ی میزان استفاده از تلفن همراه با سلامت روان و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-63

مهدی سیاح برگرد؛ علیرضا اولی پور؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ سیده فاطمه معاشی؛ احمد حیدری


5. مقاله کوتاه: مقایسه ی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده ی علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی92-91 و 93-92

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 372-377

محبوبه ممتازان؛ ناهید محمودی؛ مینا باغبان؛ سید عابدین حسینی آهنگری


6. بررسی وضعیت سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل آبادان و برخی عوامل مرتبط با آن در سال0 139

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-91

محمدجعفر یدید؛ حمیده ابافت؛ رباب دغاغله؛ حمیده ابافت؛ زینب دره شوری محمدی


7. پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-44

مهدی سیاح برگرد؛ علیرضا اولی پور؛ علی اردمه؛ شکوه شهیدی؛ اسماعیل یعقوبی عسگرآباد