کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 25
2. ارزیابی تدریس ایمنی شناسی به روش کلاس معکوس از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 197-208

10.22118/edc.2019.93680

حسن نامدار احمدآباد؛ سارا یوسفی طبری؛ سید حمید حسینی


3. مقایسه میزان استفاده از سبک‌های یادگیری وارک و شیوه حل مسأله در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 187-196

10.22118/edc.2019.89579

رضا مسعودی؛ مریم لطیف؛ سمیه مومنیان؛ زینب کریمی؛ علیرضا شعوری بیدگلی؛ محمد عباسی


5. اثر بخشی بسته آموزشی یادگیری خودراهبر بر مسئولیت پذیری تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان

دوره 9، ویژه نامه 97، پاییز 1397، صفحه 48-63

علیرضا جعفری؛ محمدعلی نادی؛ غلامرضا منشئی


6. تحلیل دانشجوها و مربّی‌های بالینی مامایی از چالش‌های طرح احیای آموزش بالینی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 52-60

شاداب شاه علی؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ معصومه خواجه حسنی؛ بنفشه ریاحی پور؛ نادیه گروشاتی


8. رابطه بین هوش معنوی با میزان اضطراب و کیفیت زندگی دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران رابطه هوش معنوی با میزان اضطراب و کیفیت زندگی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 208-216

محمد جواد محمدی؛ محمد صاحب الزمانی؛ فاطمه سراجیان؛ علی اکبر آقایی نژاد؛ سید محمد علوی؛ سحر گراوندی؛ مریم مسعودزادگان؛ علی محمدی ولدانی


10. آگاهی دانشجویان و دستیاران پزشکی از ضرورت دریافت رضایت نامه ی آگاهانه از بیماران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 222-224

علی بناگذار محمدی؛ مریم زارع نهندی


11. بررسی نقش میانجی گر طرح واره های هیجانی در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و سوگیری توجه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 94-106

سیدمحمد شاهورانی؛ سیدمحمدرضا تقوی؛ محمدعلی گودرزی؛ محبوبه ثابت ایمانی


12. مقاله کوتاه: مقایسه ی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده ی علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی92-91 و 93-92

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 372-377

محبوبه ممتازان؛ ناهید محمودی؛ مینا باغبان؛ سید عابدین حسینی آهنگری


13. رضایت دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 356-363

وحید پاک پور؛ ندا مهرداد؛ صدیقه سلیمی؛ معصومه مقدم


14. نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به آموزش جامعه نگر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 285-293

نرگس میلح؛ نرگس میلح؛ کامبیز عباچی زاده


16. مقایسه ی دیدگاه مدرسان و دانشجویان از عوامل مؤثر بر

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 18-26

زهره کلانی؛ فریبا افشاری؛ زهره سهرابی؛ سیدسعید مظلومی محمودآباد


17. بررسی ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارائه مدل پیش بین، 1392

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 238-246

آسیه السادات بنی عقیل؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمد فاضلی؛ وحید فلاح


18. ارزیابی انگیزه ی پذیرش مسؤولیت مشاوره ی دانشجویی توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 165-171

اسمعیل اسکندری؛ سارا صاکی؛ الهام نصیری؛ محمدرضا صاکی؛ صلاح صاکی؛ شکوفه رئیسیان


19. بررسی ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های شهر جیرفت در سال 1392

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-147

مصعب قادری؛ مرتضی نصیری؛ علی آئینه حیدری؛ محمد پاچنگ؛ سارا آدرویشی


20. تحلیل روابط سیستماتیک بین مؤلفه های تأثیرگذار بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد با استفاده از تئوری گراف

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 28-36

قاسم رجبی واسوکلایی؛ محمدکریم بهادری؛ مهدی رعدآبادی؛ مریم یعقوبی


21. دیدگاه دانشجویان مامایی در زمینه ی آینده ی شغلی رشته ی تحصیلی شان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-27

آسیه نمازی؛ شیوا علیزاده؛ مژگان سیگارچیان


22. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی خود در سال 1388

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-25

اصلان نظری؛ امین ترابی پور؛ علی جوانی؛ هاله موسوی اصفهانی؛ حامد نظری


23. طراحی و تولید نرم‌افزار آموزشی مهارت‌های بالینی ویژة دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به شیوة چندرسانه‌ای

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 38-41

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ اشرف السادات حکیم؛ طاهره طلایی؛ علیرضا اولی پور


24. بررسی مقایسه ای نمره خودارزیابی اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ارزیابی دانشجویان از آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-9

عبدالحسین شکورنیا؛ محمد فکور؛ حسین الهام پور؛ مریم طاهر زاده؛ فرحناز چعب


25. آموزش مجازی روشی مفید برای ارتقاء آموزش

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-16

مهدی سیاح برگر د؛ علیرضا اولی پور؛ حسین کمیلی ثانی؛ احمد فخری