کلیدواژه‌ها = رویکرد آینده‌پژوهی. آموزشگاه‌ها
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل توسعه حرفه‌ای مدیران با رویکرد آینده‌پژوهی در آموزشگاه‌های استان مازندران

دوره 11، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 86-96

10.22118/edc.2019.199409.1137

فاطمه حسن زاده کفشگرکلائی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ وحید فلاح