کلیدواژه‌ها = عادت­ های مطالعه
تعداد مقالات: 1
1. تصورات یادگیری و عادت های مطالعه:‌ مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوره 11، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 12-22

10.22118/edc.2019.191973.1096

اعظم حیدر زاده؛ بتول تیرگری؛ منصوره عزیززاده فروزی؛ هاجر شفعیان؛ بنت الهدی ودیعتی؛ اسمر سعید