کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر میزان اعتماد کارکنان به فناوری اطلاعات (مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 184-191

مهدی منظری حصار؛ مریم زارع حسینی؛ محبوبه اسدی؛ بهناز سمیعی دلویی؛ اسماعیل زمانی بیدختی


2. بررسی نقش اعتماد و سکوت سازمانی دانشجویان نسبت به مدیران در پیش بینی تعهد آن‌ها به دانشگاه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 313-322

رحمت اله مرزوقی؛ الهام حیدری؛ فهیمه کشاورز؛ معصومه حیدری