کلیدواژه‌ها = ادراک
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 176-186

10.22118/edc.2019.93678

الهام مراغی؛ فرخنده حیاتی؛ فرزانه حیاتی


2. بررسی ادراک دانشجویان پرستاری از محیط آموزشی یادگیری بااستفاده از مدل DREEM در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 194-203

آرزو فرج پور؛ محمد سرافراز یزدی؛ مهران همام؛ محمد علی رئیس السادات؛ سمانه سروقد مقدم