کلیدواژه‌ها = افسردگی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی رابطه ی بین کیفیت خواب با استرس ، اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شوشتر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 197-205

آرمان جعفری؛ رضا حیدری سورشجانی؛ کوروش زارع


4. مقاله کوتاه: مقایسه ی میزان افسردگی و سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشکده ی علوم پزشکی آبادان در دو سال تحصیلی پیاپی92-91 و 93-92

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 372-377

محبوبه ممتازان؛ ناهید محمودی؛ مینا باغبان؛ سید عابدین حسینی آهنگری


5. بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی-مهندسی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 220-228

شیما سام؛ فروزان رفیعی؛ مسعود ناظری؛ عباس سام؛ فروزان رفیعی؛ آرش شهروان


7. بررسی میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1388

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 32-34

مجتبی عیسائی؛ رباب دغاغله؛ عباس میرزائی