کلیدواژه‌ها = Satisfaction
تعداد مقالات: 10
1. درک خودکارآمدی دانشجویان فیزیوتراپی از شایستگی بالینی و ارتباط آن با رضایت از وضعیت آموزش بالینی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 158-165

فاطمه دریس فرد؛ سعیده منجزی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ شهلا زاهد نژاد


4. بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از عملکرد اساتید مشاور در سال 1394

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 56-65

پروانه موسوی؛ داریوش رخ افروز؛ سعید پورقیومی؛ خدیجه حکمت؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ فرخنده حیاتی


6. بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش تلفیقی: یک مطالعه ی اقدام پژوهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 304-312

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ زهره بادیه پیمای جهرمی؛ وحید سعادتمند؛ رسول اسلامی اکبر


7. رضایت دانشجویان پرستاری از محیط آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 356-363

وحید پاک پور؛ ندا مهرداد؛ صدیقه سلیمی؛ معصومه مقدم


9. رضایتمندی دانشجویان رشته ی پزشکی از اجرای یک روش آموزشی بیمار_محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 176-180

علی اکبر مومن؛ عبدالحسین شکورنیا؛ عبدالحسین شکورنیا؛ عبدالحسین شکورنیا