کلیدواژه‌ها = طرح درس آموزشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 28-32

سیدرضا سعیدیان؛ مهین دیانت؛ مهدی سیاح برگرد؛ عبدالحسین شکورنیا