کلیدواژه‌ها = مقطع تحصیلی دکترای حرفه‌ای پزشکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره‌شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه‌ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 16-23

بابک وزیریان زاده؛ حمید کثیری؛ روح الله دهقانی؛ علی زارعی محمودآبادی