کلیدواژه‌ها = کیفیت تجربه‌ی یادگیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 18-29

داود حیاتی؛ عبدالحسین عگبهی؛ سید عابدین حسینی آهنگری؛ محسن عزیزی ابرقویی