کلیدواژه‌ها = نمره پایانی درس فیزیولوژی کلیه و مایعات
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر امتحانات منظم کلاسی بر میانگین نمره ی پایانی درس فیزیولوژی کلیه و مایعات

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-65

سید علی مرد؛ محمدصادق لرکی؛ نیلوفر نیسی