کلیدواژه‌ها = شیمی آلی
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد بستر مناسب آموزشی جهت ارنقاء سطح کیفی دانشجویان رشته داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در زمینه شیمی آلی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-28

آذر مستوفی؛ محمد رضا شوشی زاده؛ ناهید دارستانی؛ شهین سلمان زاده؛ زهره بارونی پور؛ منا عابدینی؛ عبدالله امینیان