کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی فیلم های آموزشی در علوم پزشکی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 240-250

10.22118/edc.2019.99435

رامین نورافروز؛ کاوه اسلامی؛ سعید محمدسلیمانی؛ ماندانا ایزدپناه