کلیدواژه‌ها = دانشجویان فیزیوتراپی
تعداد مقالات: 1
1. درک خودکارآمدی دانشجویان فیزیوتراپی از شایستگی بالینی و ارتباط آن با رضایت از وضعیت آموزش بالینی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 158-165

فاطمه دریس فرد؛ سعیده منجزی؛ فاطمه اسفندیارپور؛ شهلا زاهد نژاد